A külföldi munka megszerzésével járó mindennemű ügyintézés, és a később esetlegesen felmerülő munkajogi természetű viták rendezése – éppúgy, mint Magyarországon – a munkavállaló és a munkáltató feladata.

Napjainkban egyre több magyar állampolgár próbál a jobb megélhetés, biztos nyelvtudás, szakmai gyakorlat megszerzésének reményében külföldön munkát vállalni. Mielőtt azonban belevágnánk, érdemes végiggondolni: mely országok jöhetnek számításba, hogyan keressünk munkát, hogyan induljunk el, hol érdeklődjünk a munkavállalás feltételeiről, a helyi viszonyokról. Ezekre a kérdésekre ma már az internet világában viszonylag könnyen választ kaphatunk. Elsőként érdemes felkeresni a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapját (www.afsz.hu), ahol egyebek mellett információkat találunk az Európai Unió munkaerő-áramlást elősegítő tanácsadó és információs hálózatáról (EURES – Európai Foglalkoztatási Szolgálat) is. A legtöbb magyar állampolgár ugyanis az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamában próbál állást találni, ahol munkavállalási engedély nélkül – ámde munkaszerződés birtokában és a munkavégzés helyi hatóságnál történő bejelentését követően – szabadon vállalhat munkát.

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban a munkavállalási célú beutazás esetén munkavállalási engedélyre, s az ennek alapján kiállított munkavállalási célú vízumra van szüksége a magyar állampolgárnak. Fontos: az egyes államok rövid idejű tartózkodásra jogosító – pl. látogató vagy turista célú - vízumaival a munkavállalás, huzamos tartózkodás nem megengedett. A beutazásra és tartózkodásra vonatkozó legteljesebb körű, naprakész információk az adott célország magyarországi külképviseletének honlapján találhatók vagy közvetlenül ügyfélszolgálati irodájától kérhetők.

Amint azt korábban jeleztük, a Külügyminisztérium és külképviseletei munkaközvetítéssel vagy munkaügyi viták rendezésével nem foglalkoznak, ugyanakkor az alábbi tájékoztató jellegű összeállításunkkal – a kellemetlen külföldi élmények megelőzése és elkerülése érdekében – szeretnénk felhívni a figyelmet a következőkre:

 1. Nyelvtudás nélkül ne induljon el!

Idegen nyelvtudásra minden országban szükség van, hiszen a hivatalos ügyeket idegen nyelven kell intéznie, értenie kell a főnökétől kapott utasításokat, meg kell értenie a munkavédelmi előírásokat, a veszélyre figyelmeztető feliratokat. Ami még nagyon fontos: a munkaszerződése biztosan nem magyarul, hanem az adott ország nyelvén készül, és szerződést aláírni úgy, hogy nem tudja pontosa,  mi áll benne, több mint kockázatos.

 2. Ne higgyen a túl csábító ajánlatoknak! 

Ha szállást, vagy ellátást is biztosít a munkaadó, annak ellenértékét a keresetéből általában levonja. Ha nem tisztázza előre a levonások mértékét, könnyen lehet, hogy a helyszínen súlyos pénzügyi nehézségekkel találja magát szemben. Javasoljuk, hogy először csak a munkavállaló utazzon ki. A család többi tagjának kiutazására csak akkor kerüljön sor, amikor a megélhetés, lakhatás, társadalombiztosítás feltételei már adottak (aláírt munkaszerződés, lakásbérlet, tartózkodási engedély beszerzése, e-card, stb).

 3. Elutazás előtt mindig tájékozódjon!

Kérjük, érdeklődjön: kell-e munkavállalási engedély és ki szerzi be azt (munkaadó vagy munkavállaló). Kell-e regisztráltatnia magát? Ki fizeti a felmerülő költségeket és mekkora ez az összeg? Mennyi a minimálbér (ha van), és melyek a főbb adó- és társadalombiztosítási szabályok? Mennyibe kerülnek az alapvető élelmiszerek, a lakásbérlés, a közlekedés stb.? Célszerű kiváltania az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát (www.oep.hu), ha az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamába utazik, illetve érdemes a szokásos utasbiztosítást megkötnie legalább arra az időre, amíg munkába nem áll, és meg nem győződik arról, hogy a munkaadója fizeti a társadalombiztosítási járuléko(ka)t. Jobb eséllyel pályázhat egy állásra, ha rendelkezik a végzettségét, képzettségét igazoló bizonyítványa hiteles fordításával, illetve érdeklődjön képzettsége egyenértékűségének elfogadásáról (EURES tanácsadó).

 4. Legyen nagyon elővigyázatos, ha magánközvetítő segítségét veszi igénybe!

A magán munkaközvetítőnek a célország jogszabályairól (foglalkoztatás, a külföldiek munkavállalása, idegenrendészet) a közvetítést megelőzően a munkát keresőt írásban, hitelt érdemlően tájékoztatni kell. A tájékoztatás elmulasztásával vagy a téves tájékoztatással a magán-munkaközvetítő a munkát keresőnek okozott kárért felelősséggel tartozik. A Külügyminisztérium nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy be nem jegyzett munkaközvetítőn keresztüli munkavállalás rendkívül nagy kockázattal jár és a becsapott munkavállaló utólag nem, vagy csak nagyon nehezen tudja érvényesíteni esetleges kártérítési igényeit. Amennyiben Ön rendelkezik megfelelő nyelvtudással, nincs feltétlenül szüksége munkaközvetítőre. Interneten keresztül a legtöbb kérdésére választ talál a megfelelő internetes portálokon. Tanácsoljuk, hogy a munkakeresést egészen a konkrét munkaadó megtalálásáig Magyarországról szervezzék meg. Elsősorban az interneten megtalálható, kétes hátterű, sokszor teljesen megalapozatlan, kifejezetten a jogellenes pénzügyi haszonszerzést célzó álláshirdetések jelentenek súlyos veszélyt az álláskeresőkre.

 5. Ne fizessen magánközvetítőnek közvetítési, regisztrációs vagy egyéb díjat!

Kormányrendelet írja elő, hogy a magánközvetítő az álláskeresőtől semmilyen címen nem kérhet a szolgáltatásaiért pénzt, ennek ellenértékét mindig a munkaadó fizeti meg. A magánközvetítő nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal (www.afsz.hu) oldalán tájékozódhat az Álláskeresőknek/Állásajánlatok/Magán-munkaközvetítők menüpont alatt, vagy felvilágosítást kérhet az illetékes regionális munkaügyi központtól – akár telefonon is.

 6. Ha állásajánlatot kap, még a szerződés megkötése előtt próbálja a leendő munkahelyét „leinformálni”.

Ehhez a régió valamelyik EURES-tanácsadójának segítségét kérheti a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál (www.afsz.hu). Minden egyes megyében van ilyen munkatárs. A magyar tanácsadó megkérdezheti külföldi kollégáját, hogy az adott munkaadóra szokott-e panasz érkezni vagy sem, fizetett-e munkaügyi bírságot valamilyen címen az utóbbi időben, stb. Ily módon még időben kiszűrhetők a nem korrekt foglalkoztatók.

 7. Csak megfelelő anyagi eszköz birtokában induljon el!

A külföldi munkavállalás általában nem fizetéssel kezdődik, arra legalább egy-két hetet, vagy még többet várni kell, azonnali munkakezdés esetében is. Élni, lakni, közlekedni viszont addig is kell. A lakbért sokszor több hónapra előre kell kifizetni, s akkor még nem is említettük a hazautazás költségét, ha mégsem válnak be a munkavállaláshoz fűzött remények. Ezt is a munkavállalónak kell önerőből megoldania.  Megfelelő anyagi eszközöket vagy az adott országban elfogadott bankkártyát, és a hazautazást biztosító vonat,- busz- vagy repülőjegy árát feltétlenül vigye magával. Amennyiben ez nem áll rendelkezésére,  a magyarországi hozzátartozó, ismerős banki úton vagy a Western Union (Western Union pénzátutalás) szolgáltatás útján pénzt utalhat át a hazautazás költségeinek fedezésére.

 8. Útlevelét, személyi igazolványát ne adja ki a kezéből!

A Külügyminisztérium tapasztalatai szerint előfordulhat, hogy a munkáltató a vele kötött megállapodásban foglaltak biztosítása érdekében, valamint a további ügyintézés (tartózkodási engedély, lakcím létesítése céljából) elveszi a munkavállaló útlevelét. A Külügyminisztérium azt javasolja, hogy a munkavállaló a szükséges engedélyek beszerzése, bejelentések megtétele ügyében egyedül vagy a munkaadóval együtt járjon el, s az útlevelet NE adja ki kezéből. Célszerű még itthon fénymásolatot készíteni az okmányokról. A fenti eljárástól csak abban az esetben térjen el, ha a fogadó ország jogszabálya előírja a felsorolt dokumentumok valamelyikének átadását regisztráció vagy egyéb célból, és azt a munkaadó intézi. Ebben az esetben is célszerű legalább az egyik okmányt, az útlevelet vagy a személyi igazolványt magánál tartania.

 9. Munkaviszony létesítése, munkaügyi problémák

Javasoljuk a külföldön munkát vállalni szándékozóknak, hogy mind a munkaközvetítőktől, mind a leendő munkaadóktól részletesen tájékozódjanak a munkafeltételekről, nehogy felelőtlen ígéretek áldozataivá váljanak. Ne kezdjék meg munkájukat a munkaszerződés (előszerződés) aláírása nélkül. Minden esetben ragaszkodjanak az írásbeli munkavállalási szerződéshez. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeit, a munkavégzés körülményeit, a munkabér összegét, a munkaadó által nyújtott szociális juttatásokat és esetleg a szállás/elhelyezés körülményeit. Munkaügyi vita esetén annak rendezésében a magyar külképviselet semmilyen formában nem tud közreműködni. Ennek megfelelően, ha a szerződésben foglaltakat a munkaadó nem teljesíti, vele szemben csak az adott ország megfelelő munkaügyi fórumai, végső soron a bírósági út áll rendelkezésre. A külképviselet - igény esetén -  rendelkezésre tudja bocsátani a magyar nyelvet is beszélő ügyvédek listáját, valamint honlapján tájékoztat arról az illetékes helyi hatóságról (általában munkaügyi kamara), ahonnan segítséget lehet kérni. A Külügyminisztérium felhívja a figyelmet, hogy szezonális munkavállalás esetén tájékozódjanak a területileg illetékes munkaügyi központnál a magán-munkaközvetítő cégekről. Munkanélküli segélyre, egészségügyi, illetve egyéb szociális juttatásra az uniós tagországokban általában csak az a külföldi jogosult, aki legalább egy évig dolgozott az adott országban és fizette a megfelelő személyi jövedelem- és egyéb adókat, járulékokat (további információk az EURES oldalán).

 10. Illegális munkavégzés

Az engedély nélküli munkavégzés minden országban tiltott. Az elkövető pénzbüntetéssel, kiutasítással és akár évekre szóló beutazási és tartózkodási tilalommal, esetleg elzárással büntethető. Az idegenrendészeti következményeken túl az illegális munkavégzés számtalan veszélyt rejt magában, pl. munkahelyi baleset, betegség esetén a munkaadó nem fizeti a betegellátási költségeket (melyek egy műtét esetén több millió forintot is kitehetnek), vagy pl. a munkaidő hosszáról, a munkabérről, a munkavégzés körülményeiről kötött megállapodás be nem tartása esetén a munkavállaló számára minimális a jogorvoslat lehetősége. Különös körültekintéssel járjon el az, aki táncosnői, konzumnői és más hasonló jellegű munkára jelentkezik. Sajnos számos esetben az ilyen munkára jelentkezett hölgyeket a célországba megérkezve prostitúcióra kényszeríthetik. Aki ilyen munkára jelentkezik, feltétlenül tájékozódjon arról, hogy a munkaközvetítő cég jogosult-e külföldre irányuló munkaközvetítésre, a célország nagykövetségén keresztül érdeklődjön arról, hogy munkavégzése nem ütközik-e jogszabályba, s ragaszkodjon még a kiutazás előtt részletes, írásos munkaszerződés megkötéséhez.

Végezetül:

  • Csak érvényes és részletes munkaszerződés birtokában induljon el, és csak akkor, ha lehetőleg személyesen is megbizonyosodott arról, hogy az okmányban foglaltak megfelelnek a valóságnak!
  • Olyan nyelven készült iratot, amelyet nem ért, csak akkor írjon alá, ha megfelelő tolmácsot is igénybe tudott venni!
  • Ne adja ki kezéből érvényes úti okmányát, pénzt pedig az állítólagos munkaadónak vagy a közvetítőnek csak alapos megfontolás és részteles tájékozódás után adjon!

     


Forrás: Magyar Külügyminisztérium